Sanatın ve Toplumun Kıyısında: Neriman Polat’ın Sanat Pratiklerinde “Mutluluk Vaadi”nin İzleri

Sanatın ve Toplumun Kıyısında: Neriman Polat’ın Sanat Pratiklerinde “Mutluluk Vaadi”nin İzleri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanat Tarihi Yıllığı’nın 31. sayısında (Haziran, 2022) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) ÖZ 1968 yılında İstanbul’da doğan Neriman Polat, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim almıştır. 1990’ların ikinci yarısından itibaren yurt içinde ve yurt…

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Müze ve Sergi Çalışmaları kitabının içinde makale olarak (2021) yer almıştır. Makalenin PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) ÖZET Tüm dünyada hazırlıksız yakalanılan Covid-19 pandemisi kültürel hayata katılımı doğrudan etkilemiştir. Pandeminin uzun bir zamana yayılması kültürel hayata katılımda çeşitli önlemler…

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı?

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı? Alternative Approaches to Politics of Exhibition: Do We Still Need Feminist Curatorial Practices? Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 106-ek sayısında (2021) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.)             Öz             Sergileme pratiklerinin uzun tarihi düşünüldüğünde, bu alandaki cinsiyet, etnisite ve sınıf kategorilerini dikkate…

Müzeler Herkese Açık mı?

Müzeler Herkese Açık mı? Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez İmdat Freni’nin (Haziran 2021) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.)             Yazının başlığındaki soruyu tartışmaya başlamadan önce bir adım geriye giderek “müze nedir?”, “müze deyince ne hissediyoruz, gözümüzün önüne ne tür imgeler geliyor?” üzerine düşünmek istiyorum. 18. yüzyılda kamu müzelerinin doğuşundan 20. yüzyılın ortalarına…

1 Yeni Mesajınız Var: Pandemi Sürecinde Evden Çalışan Kadınların Deneyimleri

1 Yeni Mesajınız Var: Pandemi Sürecinde Evden Çalışan Kadınların Deneyimleri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez İmdat Freni’nin (Ağustos 2020) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak yaklaşık 4,5 aydır sıkça duyduğumuz ve üzerinde uzlaşılan en yaygın kanı, virüsün hayatımızı değiştirdiği ve yeniden şekillendirdiği. Sürecin açık bir şekilde gösterdiği gibi, var olan…

Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları

Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları Yıldız Öztürk, Dilek Üstünalan ve Belce Metin (Bu yazı ilk kez Feminist Tahayyül’ün 2. sayısında (Ağustos 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Kovid-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler var olan toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirerek güvencesiz bir yaşama mâhkum olan tüm toplumsal grupların kırılganlığını…

Türkiye Sanat Tarihi İçinde Ayrıksı Bir Grup: Hafriyat

Türkiye Sanat Tarihi İçinde Ayrıksı Bir Grup: Hafriyat Yıldız Öztürk “Hafriyat insanın kendine yakışanı giymesidir.”[1] (Bu yazı ilk kez Katkı E-Dergi’nin 9. sayısında (Nisan 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Sanatçı grupları sanat tarihi yazımı içinde pek çok araştırmaya ilham vermiş, yapılan çalışmalar kapsamlı bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Osmanlı-Türkiye sanat tarihinde de cemiyet, birlik, vakıf,…

Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi

Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi Yıldız Öztürk ve Berna Kurt (Bu yazı ilk kez Yedi Dergisi’nin 23. sayısında (Ocak 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Bu çalışmada, sanat ve kültür yönetimi pratiği tarihselleştirilmekte, alternatif tanımlar ele alınmakta ve dünyada akademik bir eğitim alanı olarak inşa edilme süreci incelenmektedir. Türkiye’de…

Babylon Berlin, 2. sezon 2. bölüm, 25.14-25.50 arasına sıkışanlar

Babylon Berlin, 2. sezon 2. bölüm, 25.14-25.50 arasına sıkışanlar Yıldız Öztürk Berlin, 1929. Faşizm iktidara taşınırken. Bir yanda siyasi ve ekonomik kriz ortamının etkisiyle, kurumlardan sıradan insanlara dek sirayet eden umursamaz bir çürüme hali. Güvensizliğe eşlik eden müthiş bir yoksunluk, yoksulluk ve sefalet durumu. Diğer yanda köksüz, belleksiz, gelecek tahayyülünden uzak bir şekilde ama capcanlı…

Feminist Politikaya “Mutluluk Resimlerimiz”den Bakmak

Feminist Politikaya “Mutluluk Resimlerimiz”den Bakmak Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanatatak’ın (Eylül 2019) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) SALT Galata ve SALT Beyoğlu’nda 3 Eylül’de açılan ve 29 Aralık 2019 tarihine kadar izlenebilecek “Mutluluk Resimlerimiz” sergisi, Nur Koçak’ın öğrencilik yıllarından günümüze dek uzanan 50 yılı aşan bir birikimin ürünü. Serginin “Nur Koçak: Önce”…