Sanat ve Güvencesizlik: Artık Konuşmanın Zamanı Gelmedi mi?

Sanat ve güvencesizlik: Artık konuşmanın zamanı gelmedi mi? Namümkün bir hayal: Güvenceli esneklik Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Argonotlar’ın web sitesinde (Ocak, 2023) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Post-Fordist örgütlenme ve gig ekonomisinin yücelttiği esnek çalışma modelleri, bireylerin hayatında iş yaşamıyla sınırlı olmayan belirsizliklere yol açıyor. Son 40 yılda emek süreçlerinde meydana gelen yapısal dönüşümler, “yaka…

Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar

Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar[1] Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Tykhe Dergisi’nin 7(13). sayısında (Aralık, 2022) yer almıştır. Yazının PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) Öz 18. yüzyılda müzelerin kamuya açılmasıyla birlikte dönemin bilimsel, teknolojik, sosyo-politik ve kültürel anlayışları küratörlük uygulamalarına da yansımıştır. Bu dönemdeki sergileme politikalarında siyasal iktidarların söylemlerini ve temsil biçimlerini görmek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde kültür-sanat alanında…

Pandemi ve Müzelerin Geleceği: Katılımda Sınırlar, Olanaklar ve Güncel Yaklaşımlar

Pandemi ve Müzelerin Geleceği: Katılımda Sınırlar, Olanaklar ve Güncel Yaklaşımlar[1] Yıldız Öztürk[2] Melike Erol[3] (Bu yazı ilk kez Sanat ve Tasarım Dergisi’nin, 12 (2) sayısında (Aralık, 2022) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) ÖZET Küresel çapta yaşamın tüm işleyişini değiştiren Covid-19 pandemisi kültürel hayata katılımı da derinden etkilemiştir. Kültürel hayatın önemli bir parçası olan müzeler fiziksel ve sosyal…

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış Yıldız Öztürk (Bu metin Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü’nün 16-17 Mayıs 2022’de düzenlediği “Müzecilikte ‘Yeni’nin Peşinde” başlıklı sempozyumda sunulmuştur. Bildirinin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.) Özet Müzelerin kuruluşundan itibaren izleyici/katılımcı faktörü çok çeşitli bağlamlarla ele alınmıştır. Son yıllarda müzecilik literatüründe erişim ve katılım meselelerini merkeze alan çalışmaların sayısında artış olduğu görülmektedir….

Sanatın ve Toplumun Kıyısında: Neriman Polat’ın Sanat Pratiklerinde “Mutluluk Vaadi”nin İzleri

Sanatın ve Toplumun Kıyısında: Neriman Polat’ın Sanat Pratiklerinde “Mutluluk Vaadi”nin İzleri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanat Tarihi Yıllığı’nın 31. sayısında (Haziran, 2022) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) ÖZ 1968 yılında İstanbul’da doğan Neriman Polat, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim almıştır. 1990’ların ikinci yarısından itibaren yurt içinde ve yurt…

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Müze ve Sergi Çalışmaları kitabının içinde makale olarak (2021) yer almıştır. Makalenin PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) ÖZET Tüm dünyada hazırlıksız yakalanılan Covid-19 pandemisi kültürel hayata katılımı doğrudan etkilemiştir. Pandeminin uzun bir zamana yayılması kültürel hayata katılımda çeşitli önlemler…

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı?

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı? Alternative Approaches to Politics of Exhibition: Do We Still Need Feminist Curatorial Practices? Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 106-ek sayısında (2021) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.)             Öz             Sergileme pratiklerinin uzun tarihi düşünüldüğünde, bu alandaki cinsiyet, etnisite ve sınıf kategorilerini dikkate…

Müzeler Herkese Açık mı?

Müzeler Herkese Açık mı? Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez İmdat Freni’nin (Haziran 2021) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.)             Yazının başlığındaki soruyu tartışmaya başlamadan önce bir adım geriye giderek “müze nedir?”, “müze deyince ne hissediyoruz, gözümüzün önüne ne tür imgeler geliyor?” üzerine düşünmek istiyorum. 18. yüzyılda kamu müzelerinin doğuşundan 20. yüzyılın ortalarına…

1 Yeni Mesajınız Var: Pandemi Sürecinde Evden Çalışan Kadınların Deneyimleri

1 Yeni Mesajınız Var: Pandemi Sürecinde Evden Çalışan Kadınların Deneyimleri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez İmdat Freni’nin (Ağustos 2020) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak yaklaşık 4,5 aydır sıkça duyduğumuz ve üzerinde uzlaşılan en yaygın kanı, virüsün hayatımızı değiştirdiği ve yeniden şekillendirdiği. Sürecin açık bir şekilde gösterdiği gibi, var olan…

Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları

Pandemi Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde Kalmanın Duyguları Yıldız Öztürk, Dilek Üstünalan ve Belce Metin (Bu yazı ilk kez Feminist Tahayyül’ün 2. sayısında (Ağustos 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Kovid-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler var olan toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirerek güvencesiz bir yaşama mâhkum olan tüm toplumsal grupların kırılganlığını…