Çiçek Yarası Sergisi: Sokaktan Galeriye, Eylemden Estetik Direnişe

Çiçek Yarası Sergisi: Sokaktan Galeriye, Eylemden Estetik Direnişe Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Çatlak Zemin’in (Mart 2019) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) “Dünyayı yerinden oynatacağız!” 8 Mart 2019 Cuma günü İstiklal Caddesi’ni dalga dalga saran sloganlardan bir tanesiydi. Her kuşaktan kadın ve LGBTİ+ bireyin, patriyarkal iktidar ilişkilerine karşı kendini meşrebince ifade ettiği,…

Üşüten Battaniyeler, Dayanıksız Duvarlar: Neriman Polat’ın Şefkatsiz Sergisi

Üşüten Battaniyeler, Dayanıksız Duvarlar: Neriman Polat’ın Şefkatsiz Sergisi Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanatatak’ın (Aralık 2018) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Ruh sağlını olumsuz etkileyen ve çalışması zor “konu”lar sıralaması yapılsa birinci sırada, taraflar arasındaki güç ilişkilerinin dengesizce dağıldığı ve adaletsizliğin çok açık bir şekilde görünür olduğu bir alan olan çocuğa karşı…

Biriken, Unplugged, Hafıza ve İnşaat İşçileri

Biriken, Unplugged, Hafıza ve İnşaat İşçileri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Yeni E. Dergisi’nin (Eylül 2018) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Melis Tezkan ve Okan Urun’dan oluşan biriken, kişisel hafızalarını ve gündelik deneyimlerini bugüne ait toplumsal meseleler etrafında örerek 2006’dan bu yana izleyiciye aktaran bir sanat topluluğu. Biriken‘in son işi Unplugged…

“Sanat, Çalışanlarına Acı Çektiriyor”

“Sanat, Çalışanlarına Acı Çektiriyor” Yıldız Öztürk (İlke Yılmaz’la gerçekleştirilen bu söyleşi, Yeni E. Dergisi’nin 23. sayısında (Eylül 2018) yayımlanmıştır.) Günümüzde, çalışma pratikleri üzerine düşünmeye başladığımız anda, hangi iş kolunda olursa olsun iktisadî, psiko-sosyal, siyasal ve kültürel alanları derinden etkileyen; teke tek bireysel yaşamlarda olduğu kadar toplumsal hayatın bütününde ağır sonuçları olan güvencesiz çalışma kavramıyla karşı…

Türkiye’de Kadın Bakış Açısının Sanata Yansımaları: İlk Örnekler, İlk Tartışmalar

Türkiye’de Kadın Bakış Açısının Sanata Yansımaları: İlk Örnekler, İlk Tartışmalar Yıldız Öztürk (Bu yazı Şubat 2018’de İAÜ’nün düzenlediği “ADD-IST Sanat ve Tasarım Diyalogları: Sanat ve Tasarımda Kuram” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.) Özet Feminist teori anlama ve yorumlama aracı olduğu kadar, dönüştürmenin yolunu açabilecek eleştirel bir perspektiftir. Sanatta feminist eleştiri, genel…

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı Yıldız Öztürk (Bu yazı, Yedi Dergisi’nin 17. sayısında (Kış 2017) yayımlanmıştır.) Özet             Türkiye’nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980’lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük…

Sanat Kurumlarında Temsil Krizi ve Guerilla Girls

Sanat Kurumlarında Temsil Krizi ve Guerilla Girls Yıldız Öztürk (Bu yazı, Gençsanat Dergisi’nin 264. sayısında (Ekim 2017) yayımlanmıştır.) En az “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?”[1] sorusu kadar “Kadınlar Metropolitan Müzesi’ne Girebilmek İçin Hâlâ mı Çıplak Olmalılar?” sorusunun da insanı sarsan bir etkisi var. Her ikisini de erkek egemen sanat tarihi yazımına yöneltilen çarpıcı eleştirel…

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları Yıldız Öztürk (Bu yazı Haziran 2016’da YTÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan  ulaşabilirsiniz.) Özet Küratörün tanımı tarihsel olarak değişime uğrayarak bugüne gelmiştir. Günümüzde en temel anlamda küratör, bir sanat etkinliğini yönetmekten, sanat etkinliğinde yer alan eserlerin korunup kollanması, koleksiyon geliştirme, prosedür oluşturma, eğitim ve kamusal…

Beral Madra ile Küratöryal Pratikler Üzerine

Yıldız Öztürk (Bu yazı, Aydın Sanat Dergisi’nin 3. sayısında (2016) yayımlanmıştır.) Beral Madra, Türkiye’deki küratörlü sergilerin düzenlenmeye başlandığı yıllardan itibaren çağdaş sanat sergilerinin gelişimi içinde ilk kuşak küratörler arasında yer alır. Küratörlük, galeri yöneticiliği ve Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, birçok dergi ve gazetede…

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri Yıldız Öztürk (Bu yazı, Gençsanat Dergisi’nin 246. sayısında (Şubat 2016) yayımlanmıştır.) Bedenin konumu ve bedensel pratikler tarihsel, sosyo-kültürel ve ideolojik bağlamlar silsilesi içerisinde çok yönlü tartışmaların konusu olmuştur, olmaktadır.[1] Hâkim beden politikaları, gündelik yaşamdaki mikro iktidar alanlarından makro resmî söylemlere değin geniş bir repertuvarda sınırları net ve tanımlanabilir…