Türkiye Sanat Tarihi İçinde Ayrıksı Bir Grup: Hafriyat

Türkiye Sanat Tarihi İçinde Ayrıksı Bir Grup: Hafriyat Yıldız Öztürk “Hafriyat insanın kendine yakışanı giymesidir.”[1] (Bu yazı ilk kez Katkı E-Dergi’nin 9. sayısında (Nisan 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Sanatçı grupları sanat tarihi yazımı içinde pek çok araştırmaya ilham vermiş, yapılan çalışmalar kapsamlı bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Osmanlı-Türkiye sanat tarihinde de cemiyet, birlik, vakıf,…

Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi

Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi Yıldız Öztürk ve Berna Kurt (Bu yazı ilk kez Yedi Dergisi’nin 23. sayısında (Ocak 2020) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Özet Bu çalışmada, sanat ve kültür yönetimi pratiği tarihselleştirilmekte, alternatif tanımlar ele alınmakta ve dünyada akademik bir eğitim alanı olarak inşa edilme süreci incelenmektedir. Türkiye’de…

Babylon Berlin, 2. sezon 2. bölüm, 25.14-25.50 arasına sıkışanlar

Babylon Berlin, 2. sezon 2. bölüm, 25.14-25.50 arasına sıkışanlar Yıldız Öztürk Berlin, 1929. Faşizm iktidara taşınırken. Bir yanda siyasi ve ekonomik kriz ortamının etkisiyle, kurumlardan sıradan insanlara dek sirayet eden umursamaz bir çürüme hali. Güvensizliğe eşlik eden müthiş bir yoksunluk, yoksulluk ve sefalet durumu. Diğer yanda köksüz, belleksiz, gelecek tahayyülünden uzak bir şekilde ama capcanlı…

Feminist Politikaya “Mutluluk Resimlerimiz”den Bakmak

Feminist Politikaya “Mutluluk Resimlerimiz”den Bakmak Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanatatak’ın (Eylül 2019) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) SALT Galata ve SALT Beyoğlu’nda 3 Eylül’de açılan ve 29 Aralık 2019 tarihine kadar izlenebilecek “Mutluluk Resimlerimiz” sergisi, Nur Koçak’ın öğrencilik yıllarından günümüze dek uzanan 50 yılı aşan bir birikimin ürünü. Serginin “Nur Koçak: Önce”…

Çiçek Yarası Sergisi: Sokaktan Galeriye, Eylemden Estetik Direnişe

Çiçek Yarası Sergisi: Sokaktan Galeriye, Eylemden Estetik Direnişe Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Çatlak Zemin’in (Mart 2019) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) “Dünyayı yerinden oynatacağız!” 8 Mart 2019 Cuma günü İstiklal Caddesi’ni dalga dalga saran sloganlardan bir tanesiydi. Her kuşaktan kadın ve LGBTİ+ bireyin, patriyarkal iktidar ilişkilerine karşı kendini meşrebince ifade ettiği,…

Üşüten Battaniyeler, Dayanıksız Duvarlar: Neriman Polat’ın Şefkatsiz Sergisi

Üşüten Battaniyeler, Dayanıksız Duvarlar: Neriman Polat’ın Şefkatsiz Sergisi Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Sanatatak’ın (Aralık 2018) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Ruh sağlını olumsuz etkileyen ve çalışması zor “konu”lar sıralaması yapılsa birinci sırada, taraflar arasındaki güç ilişkilerinin dengesizce dağıldığı ve adaletsizliğin çok açık bir şekilde görünür olduğu bir alan olan çocuğa karşı…

Biriken, Unplugged, Hafıza ve İnşaat İşçileri

Biriken, Unplugged, Hafıza ve İnşaat İşçileri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Yeni E. Dergisi’nin (Eylül 2018) web sitesinde yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.) Melis Tezkan ve Okan Urun’dan oluşan biriken, kişisel hafızalarını ve gündelik deneyimlerini bugüne ait toplumsal meseleler etrafında örerek 2006’dan bu yana izleyiciye aktaran bir sanat topluluğu. Biriken‘in son işi Unplugged…

“Sanat, Çalışanlarına Acı Çektiriyor”

“Sanat, Çalışanlarına Acı Çektiriyor” Yıldız Öztürk (İlke Yılmaz’la gerçekleştirilen bu söyleşi, Yeni E. Dergisi’nin 23. sayısında (Eylül 2018) yayımlanmıştır.) Günümüzde, çalışma pratikleri üzerine düşünmeye başladığımız anda, hangi iş kolunda olursa olsun iktisadî, psiko-sosyal, siyasal ve kültürel alanları derinden etkileyen; teke tek bireysel yaşamlarda olduğu kadar toplumsal hayatın bütününde ağır sonuçları olan güvencesiz çalışma kavramıyla karşı…

Türkiye’de Kadın Bakış Açısının Sanata Yansımaları: İlk Örnekler, İlk Tartışmalar

Türkiye’de Kadın Bakış Açısının Sanata Yansımaları: İlk Örnekler, İlk Tartışmalar Yıldız Öztürk (Bu yazı Şubat 2018’de İAÜ’nün düzenlediği “ADD-IST Sanat ve Tasarım Diyalogları: Sanat ve Tasarımda Kuram” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.) Özet Feminist teori anlama ve yorumlama aracı olduğu kadar, dönüştürmenin yolunu açabilecek eleştirel bir perspektiftir. Sanatta feminist eleştiri, genel…

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı Yıldız Öztürk (Bu yazı, Yedi Dergisi’nin 17. sayısında (Kış 2017) yayımlanmıştır.) Özet             Türkiye’nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980’lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük…