Sanat Kurumlarında Temsil Krizi ve Guerilla Girls

Sanat Kurumlarında Temsil Krizi ve Guerilla Girls Yıldız Öztürk (Bu yazı, Gençsanat Dergisi’nin 264. sayısında (Ekim 2017) yayımlanmıştır.) En az “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?”[1] sorusu kadar “Kadınlar Metropolitan Müzesi’ne Girebilmek İçin Hâlâ mı Çıplak Olmalılar?” sorusunun da insanı sarsan bir etkisi var. Her ikisini de erkek egemen sanat tarihi yazımına yöneltilen çarpıcı eleştirel…

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları Yıldız Öztürk (Bu yazı Haziran 2016’da YTÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan  ulaşabilirsiniz.) Özet Küratörün tanımı tarihsel olarak değişime uğrayarak bugüne gelmiştir. Günümüzde en temel anlamda küratör, bir sanat etkinliğini yönetmekten, sanat etkinliğinde yer alan eserlerin korunup kollanması, koleksiyon geliştirme, prosedür oluşturma, eğitim ve kamusal…

Beral Madra ile Küratöryal Pratikler Üzerine

Yıldız Öztürk (Bu yazı, Aydın Sanat Dergisi’nin 3. sayısında (2016) yayımlanmıştır.) Beral Madra, Türkiye’deki küratörlü sergilerin düzenlenmeye başlandığı yıllardan itibaren çağdaş sanat sergilerinin gelişimi içinde ilk kuşak küratörler arasında yer alır. Küratörlük, galeri yöneticiliği ve Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, birçok dergi ve gazetede…

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri Yıldız Öztürk (Bu yazı, Gençsanat Dergisi’nin 246. sayısında (Şubat 2016) yayımlanmıştır.) Bedenin konumu ve bedensel pratikler tarihsel, sosyo-kültürel ve ideolojik bağlamlar silsilesi içerisinde çok yönlü tartışmaların konusu olmuştur, olmaktadır.[1] Hâkim beden politikaları, gündelik yaşamdaki mikro iktidar alanlarından makro resmî söylemlere değin geniş bir repertuvarda sınırları net ve tanımlanabilir…

Santralistanbul’un Kuruluş Söylemi Üzerine Bir Analiz: Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santralistanbul Projesi’ne

Santralistanbul’un Kuruluş Söylemi Üzerine Bir Analiz: Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santralistanbul Projesi’ne Gülçin Karabağ – Yıldız Öztürk (Bu yazı Kasım 2014’te YTÜ’nün düzenlediği “Sanatı Yönetmek” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.) ÖZET Bu bildiride atıl durumda bulunan Silahtarağa Elektrik Santrali’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından alınarak Santralistanbul’a dönüştürülmesi süreci, Santralistanbul’un kuruluş söylemi ve…

Ölmeye Yatmak Romanında Toplumsal Dönüşüm ve Toplumsal Cinsiyet

Ölmeye Yatmak Romanında Toplumsal Dönüşüm ve Toplumsal Cinsiyet Yıldız Öztürk (Bu yazı Kasım 2013’te İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün düzenlediği sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.) Özet Adalet Ağaoğlu (1929-…)’nun “Ölmeye Yatmak” isimli romanı ilk kez 1973 yılında yayımlanmış olup, “Dar Zamanlar” üçlemesinin birinci kitabıdır. Yazar, roman karakterlerinin gözünden bir taraftan Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutup toplumsal dönüşümleri…

Sanatta Feminist Eleştiri

SANATTA FEMİNİST ELEŞTİRİ Yıldız Öztürk (Bu yazı, Rh+ Art Magazine’in 97. sayısında (Şubat-Mart 2013) yayımlanmıştır.) Giriş Feminist teori anlama ve yorumlama aracı olduğu kadar, dönüştürmenin yolunu açabilecek bir eleştirel perspektiftir.[1] Sanatta feminist eleştiri, genel bağlamda kadın sorunlarına dikkat çekmenin ötesinde sanatın üretimine, yaratıcılık sürecine, değerlendirilmesine ve sanatçının rolüne getirilen bütünsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. ‘Feminist…