Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar

Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar[1] Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Tykhe Dergisi’nin 7(13). sayısında (Aralık, 2022) yer almıştır. Yazının PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) Öz 18. yüzyılda müzelerin kamuya açılmasıyla birlikte dönemin bilimsel, teknolojik, sosyo-politik ve kültürel anlayışları küratörlük uygulamalarına da yansımıştır. Bu dönemdeki sergileme politikalarında siyasal iktidarların söylemlerini ve temsil biçimlerini görmek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde kültür-sanat alanında…

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış Yıldız Öztürk (Bu metin Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü’nün 16-17 Mayıs 2022’de düzenlediği “Müzecilikte ‘Yeni’nin Peşinde” başlıklı sempozyumda sunulmuştur. Bildirinin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.) Özet Müzelerin kuruluşundan itibaren izleyici/katılımcı faktörü çok çeşitli bağlamlarla ele alınmıştır. Son yıllarda müzecilik literatüründe erişim ve katılım meselelerini merkeze alan çalışmaların sayısında artış olduğu görülmektedir….

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri

Pandemi Sürecinde Müzeler ve Müzelerin İzleyici Geliştirme Stratejileri Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Müze ve Sergi Çalışmaları kitabının içinde makale olarak (2021) yer almıştır. Makalenin PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) ÖZET Tüm dünyada hazırlıksız yakalanılan Covid-19 pandemisi kültürel hayata katılımı doğrudan etkilemiştir. Pandeminin uzun bir zamana yayılması kültürel hayata katılımda çeşitli önlemler…