Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar

Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar[1] Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Tykhe Dergisi’nin 7(13). sayısında (Aralık, 2022) yer almıştır. Yazının PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) Öz 18. yüzyılda müzelerin kamuya açılmasıyla birlikte dönemin bilimsel, teknolojik, sosyo-politik ve kültürel anlayışları küratörlük uygulamalarına da yansımıştır. Bu dönemdeki sergileme politikalarında siyasal iktidarların söylemlerini ve temsil biçimlerini görmek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde kültür-sanat alanında…

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı Yıldız Öztürk (Bu yazı, Yedi Dergisi’nin 17. sayısında (Kış 2017) yayımlanmıştır.) Özet             Türkiye’nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980’lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük…