Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış Yıldız Öztürk (Bu metin Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü’nün 16-17 Mayıs 2022’de düzenlediği “Müzecilikte ‘Yeni’nin Peşinde” başlıklı sempozyumda sunulmuştur. Bildirinin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.) Özet Müzelerin kuruluşundan itibaren izleyici/katılımcı faktörü çok çeşitli bağlamlarla ele alınmıştır. Son yıllarda müzecilik literatüründe erişim ve katılım meselelerini merkeze alan çalışmaların sayısında artış olduğu görülmektedir….

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri

“Üryan Çıplak Nü”: Türkiye Resminde Beden Temsilleri Yıldız Öztürk (Bu yazı, Gençsanat Dergisi’nin 246. sayısında (Şubat 2016) yayımlanmıştır.) Bedenin konumu ve bedensel pratikler tarihsel, sosyo-kültürel ve ideolojik bağlamlar silsilesi içerisinde çok yönlü tartışmaların konusu olmuştur, olmaktadır.[1] Hâkim beden politikaları, gündelik yaşamdaki mikro iktidar alanlarından makro resmî söylemlere değin geniş bir repertuvarda sınırları net ve tanımlanabilir…