Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar

Güncel Sergileme Pratiklerinde Eleştirel Küratöryal Yaklaşımlar[1] Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Tykhe Dergisi’nin 7(13). sayısında (Aralık, 2022) yer almıştır. Yazının PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz.) Öz 18. yüzyılda müzelerin kamuya açılmasıyla birlikte dönemin bilimsel, teknolojik, sosyo-politik ve kültürel anlayışları küratörlük uygulamalarına da yansımıştır. Bu dönemdeki sergileme politikalarında siyasal iktidarların söylemlerini ve temsil biçimlerini görmek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde kültür-sanat alanında…

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı?

Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı? Alternative Approaches to Politics of Exhibition: Do We Still Need Feminist Curatorial Practices? Yıldız Öztürk (Bu yazı ilk kez Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 106-ek sayısında (2021) yer almıştır. Yazıya buradan da ulaşabilirsiniz.)             Öz             Sergileme pratiklerinin uzun tarihi düşünüldüğünde, bu alandaki cinsiyet, etnisite ve sınıf kategorilerini dikkate…

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları Yıldız Öztürk (Bu yazı Haziran 2016’da YTÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan  ulaşabilirsiniz.) Özet Küratörün tanımı tarihsel olarak değişime uğrayarak bugüne gelmiştir. Günümüzde en temel anlamda küratör, bir sanat etkinliğini yönetmekten, sanat etkinliğinde yer alan eserlerin korunup kollanması, koleksiyon geliştirme, prosedür oluşturma, eğitim ve kamusal…