Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı Yıldız Öztürk (Bu yazı, Yedi Dergisi’nin 17. sayısında (Kış 2017) yayımlanmıştır.) Özet             Türkiye’nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980’lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük…

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları

Türkiye’de Küratörlük Tartışmaları Yıldız Öztürk (Bu yazı Haziran 2016’da YTÜ’nün düzenlediği “Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri kitapçığının tamamına buradan  ulaşabilirsiniz.) Özet Küratörün tanımı tarihsel olarak değişime uğrayarak bugüne gelmiştir. Günümüzde en temel anlamda küratör, bir sanat etkinliğini yönetmekten, sanat etkinliğinde yer alan eserlerin korunup kollanması, koleksiyon geliştirme, prosedür oluşturma, eğitim ve kamusal…

Beral Madra ile Küratöryal Pratikler Üzerine

Yıldız Öztürk (Bu yazı, Aydın Sanat Dergisi’nin 3. sayısında (2016) yayımlanmıştır.) Beral Madra, Türkiye’deki küratörlü sergilerin düzenlenmeye başlandığı yıllardan itibaren çağdaş sanat sergilerinin gelişimi içinde ilk kuşak küratörler arasında yer alır. Küratörlük, galeri yöneticiliği ve Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, birçok dergi ve gazetede…