Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Beral Madra’nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı Yıldız Öztürk (Bu yazı, Yedi Dergisi’nin 17. sayısında (Kış 2017) yayımlanmıştır.) Özet             Türkiye’nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980’lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük…